Dni otwarte dla rodziców  w roku szkolnym 2010/2011 (spotkania z nauczycielami)  godz. 16.00

10 września 2010 r. – wywiadówka informacyjna

4  listopada  2010 r. – wywiadówka śródokresowa

14 stycznia 2011 r.wywiadówka na zakończenie I półrocza

14 kwietnia  2011 r. – wywiadówka śródokresowa