W dniu 10 września 2010 r. dokonano wyboru nowej Rady Rodziców na rok szkolny 2010/11.

Skład Rady Rodziców przedstawia się następująco:

p. Justyna Paszkiewicz – przewodnicząca RR

p. Edyta Adamiuk – z-ca przewodniczącej RR

p. Katarzyna Tkaczyk – sekretarz

p. Marzena Krasucka – skarbnik

Skład komisji rewizyjnej:

p. Krystyna Golian – przewodnicząca

p. Agnieszka Kwiatkowska – członek

p. Anna Paszkowska – członek