Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2010/11: 12 listopada 2010; 7 stycznia; 5 kwietnia, 2 maja i 27 maja 2011 r.(Turniej Szkół Gminy Biała Podlaska).