Z pewnym opóźnieniem, ale… informujemy, że pod hasłem „Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady”19 września 2010 r. została przeprowadzona w naszej szkole akcja „Sprzątanie Świata”, organizowana przez Fundację Nasza Ziemia. W akcji wzięli udział wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Koordynatorem akcji była Pani Iwona Korwin. Poniżej przedstawiamy fotorelację z tej akcji.

<SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA>

<SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA>

<SAMSUNG DIGITAL CAMERA>