11 lutego 2011r. odbył się apel na którym dyrektor szkoły Tadeusz Łukasik podsumował wyniki nauczania i zachowania uczniów w I półroczu roku szkolnego 2010/11. Odznaką „Wzorowy Uczeń” wyróżniono 16 uczniów z klas 1-3 oraz 10 uczniów z klas 4-6. Najwyższą średnią ocen uzyskały uczennice klasy szóstej Małgorzata Paszkiewicz – 5,2 oraz Patrycja Sidoruk – 5,1. Ponadto dyrektor szkoły wyróżnił dyplomami uznania 8 uczniów, którzy uzyskali wyróżniające wyniki w pozaszkolnych konkursach przedmiotowych, artystycznych  i zawodach sportowych. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom i ich nauczycielom oraz życzymy dalszych sukcesów.