Dyrektor szkoły zaprasza rodziców dzieci z punktu przedszkolnego i z oddziału przedszkolnego na spotkanie w dniu 6 kwietnia o godz. 13.00.