W dniu 14 kwietnia o godz. 15. 30 odbędą się w klasach I – VI spotkania śródokresowe z wychowawcami klas. Po spotkaniach klasowych o godz. 16.00 odbędzie się ogólnoszkolne spotkanie z dyrektorem szkoły i przewodniczącą rady rodziców. Zapraszamy.