12 maja 2011 r. p. psycholog Magdalena Jesień i p. pedagog Angelika Ciechanowicz z  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przeprowadziły  zajęcia warsztatowe z uczniami klasy piątej. Tematyką zajęć była integracja klasy, poprawa stosunków rówieśniczych i przestrzeganie norm społecznych w zachowaniu. Spotkanie to odbyło się z inicjatywy wychowawcy klasy p. Anny Piękowskiej i pedagoga szkolnego p. Anety Maksimiuk.