W ostatnim czasie uczniowie naszej szkoły brali udział w różnych konkursach pozaszkolnych osiągając następujące sukcesy:

  • w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 2011”  pierwsze miejsce w kat. 2B i bardzo dobry wynik uzyskał ucz. klasy 6 Przemysław Laszuk, natomiast wyróżnienie w kat. 2M otrzymał ucz. kl. 4 Adrian Adamiuk,
  • w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej na etapie gminy pierwsze miejsce w czwórboju lekkoatletycznym zajęła drużyna chłopców w składzie: Daniel Fąfara, Ernest Laszuk, Mateusz Mitura, Michał Kroszka, Daniel Krasucki, Michał Tkaczyk. Daniel Fąfara zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji indywidualnej.
  • w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Pożarniczej na etapie gminy trzecie miejsce zajęła ucz. klasy 6 Patrycja Sidoruk,
  • w gminnym konkursie piosenki angielskiej drugie miejsce zajęła ucz. kl. 5 Katarzyna Dziedzic.

Wszystkim wymienionym uczniom gratulujemy posiadanych umiejętności.