1 czerwca 2011 r. odbyła się impreza szkolna z okazji Dnia Dziecka. Odbyło się szereg konkursów, w tym: wiedzy, plastyczne i recytatorskie związanych z postacią naszego patrona Jana Brzechwy. Ponadto odbył się mecz piłki nożnej: klasa 5 – klasa 6-4 chłopców, oraz turniej siatkówki z udziałem uczniów klas 5-6 i nauczycieli. Gośćmi tegorocznego Dnia Dziecka byli harcerze z hufca w Białej Podlaskiej. Dziękujemy p. Justynie Paszkiewicz, p. Marzenie Krasuckiej, p. Annie Waszkiewicz oraz p. Edycie Adamiuk z Rady Rodziców za przygotowanie poczęstunku w postaci kiełbasek z grilla oraz p. Arseniukowi za nieodpłatne przekazanie napojów i słodyczy. Organizatorem imprezy był zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolne na czele z p. Zofią Jaroszuk. Fotorelacja z Dnia Dziecka znajduje się w zakładce Galeria- inne wydarzenia- dzień dziecka i sportu.