1 września 2011 r. odbyła się gminna inauguracja roku szkolnego 2011/2012, na której nastąpiło oficjalne nadanie naszej szkole imienia „Jana Brzechwy” i wręczenie sztandaru.

Podczas mszy świętej odprawionej przez księdza proboszcza Dariusza Mioduszewskiego został poświęcony Sztandar Szkoły. Po nabożeństwie w uroczystym przemarszu na plac szkolny brały udział poczty sztandarowe szkół gminy Biała Podlaska, zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Wśród zaproszonych gości był Poseł na Sejm RP Pan Tadeusz Sławecki, Wójt Gminy Biała Podlaska Pan Wiesław Panasiuk. Kuratora Oświaty reprezentowała starszy wizytator Pani Barbara Bachonko – Breczko, Starostę Bialskiego reprezentował Pan Stefan Klimiuk – skarbnik starostwa. Uczestnikami uroczystości byli także Przewodniczący Rady Gminy Biała Podlaska Pan Dariusz Plażuk, radni sejmiku województwa lubelskiego Pan Bogusław Broniewicz, powiatu bialskiego Pan Jan Stasiuk i gminy Biała Podlaska Pan Piotr Michaluk,  dyrektorzy SAPO Pani Grażyna Majewska, GOK-u Pani Bożena Pawlina – Maksymiuk oraz dyrektorzy szkół gminy Białą Podlaska.

Przekazanie Sztandaru Szkoły przez Wójta Gminy Biała Podlaska Pana Wiesława Panasiuka poprzedzone zostało odsłonięciem i poświęceniem tablicy pamiątkowej ufundowanej przez pracowników szkoły.

Po wyprowadzeniu sztandarów odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów naszej szkoły pt „Bajki Jana Brzechwy”. Nadanie imienia naszej szkole było pięknym świętem, które zapamiętamy na długo.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc finansową i rzeczową: Bankowi Spółdzielczemu w Białej Podlaskiej, firmom branży spożywczej: TRIOMIX; TRADIS; ARSPOL; PSS SPOŁEM; piekarni  PARTNER ; firmie branży meblarskiej MARONEX; firmie branży biurowej KSEMAR; firmie branży ubezpieczeniowej HDI ASEKURACJA TU; firmie branży rolniczej WOLA-PASZE; firmie branży budowlanej MIXBUD; oraz darczyńcom indywidualnym p. Janowi Stasiukowi, p. Krystynie Jasak, p. Reginie Frończuk, p. Aleksandrze Turuk; p. Reginie Wińskiej; państwu Iwonie i Cezaremu Jurewiczom, p. Justynie Paszkiewicz, p. Marcie Łukasik, p. Bogdanowi Liniewiczowi, p. Mirosławowi Litwiniukowi, p. Piotrowi Michalukowi, p. Marcinowi Duszkowi oraz całemu gronu uczniów i ich rodzicom za współfinansowanie zakupu sztandaru. Fotorelacja z tej uroczystości znajduje się w zakładce: Galeria-uroczystości szkolne-nadanie imienia szkole.