W dniu 9 września 2011 r. odbyły się wybory do Rady Rodziców na rok szkolny 2011/2012.

Skład Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca Rady Rodziców         – p. Justyna Paszkiewicz

Z-ca przewodniczącej RR                   – p. Edyta Adamiuk

Sekretarz                                             – p. Joanna Andrusiuk

Skarbnik                                              – p. Marzena Krasucka

Skład komisji rewizyjnej Rady Rodziców:

Przewodnicząca           – p. Krystyna Golian

Członkowie:                 – p. Agnieszka Adamiuk

– p. Mariola Kaliszewska

– p. Lidia Chwedoruk