Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2011/12:

– 31pażdziernika 2011r.

– 3 kwietnia 2012 r.

– 30 kwietnia 2012 r.

– 2 maja 2012 r.

– 4 maja 2012 r.

– 8 czerwca 2012 r.