26 stycznia 2012 r. w Sławacinku Starym odbył się III Koncert Kolęd i Pastorałek pt.:”Kolędować Małemu”. W koncercie oprócz gospodarzy i naszej szkoły zaprezentowały się delegacje kolędników ze szkół podstawowych w Ortelu Książęcym, Ciciborze Dużym,  Grabanowie i Styrzyńcu. Gościem specjalnym III Koncertu Kolęd i Pastorałek był zespół Brevis z Bialskiego Centrum Kultury w Białej Podlaskiej, pod kierunkiem p. Krzysztofa Olesiejuka. W wykonaniu Katarzyny Dziedzic zebrani usłyszeli dwie kolędy: „Mroźna Cisza” i „Nie znaleźli miejsca w Betlejem”, natomiast Natalia Laszuk zagrała na skrzypcach kolędę „Przybieżeli do Betlejem”. Wszyscy uczestnicy koncertu otrzymali upominki i dyplomy z podziękowaniami. Organizatorem koncertu była p.Teresa Olesiejuk.