17 lutego 2012 r. odbył się uroczysty apel na którym dyrektor Tadeusz Łukasik podsumował wyniki nauczania i zachowania uczniów  za I półrocze  roku szkolnego 2011/12.

W I półroczu do klas I – VI uczęszczało łącznie 69 uczniów, w tym: 33 dziewcząt i 36 chłopców. Średnia frekwencja wyniosła 95%, w tym  11 uczniów uzyskało frekwencję  100%.  W klasach IV – VI średnia ocen wyniosła 4,3. Najwyższą średnią ocen 4,65 uzyskała klasa czwarta.  Klasa piąta i szósta uzyskały średnią ocen – odpowiednio 4,25 i 4,0.

Odznaką „Wzorowy Uczeń” wyróżniono 20 uczniów z klas 1-3 oraz 11 uczniów z klas 4-6. Najwyższą średnią ocen ze wszystkich przedmiotów: 5,1 uzyskał Konrad Rzymowski z klasy czwartej.

Ponadto dyrektor szkoły wyróżnił dyplomami uznania 4 uczennice, które godnie reprezentowały szkołę i uzyskały wyróżniające wyniki w pozaszkolnych konkursach artystycznych.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom i ich nauczycielom oraz życzymy dalszych sukcesów.