Dyrektor szkoły zaprasza na spotkanie:

– rodziców dzieci oddziału przedszkolnego w dniu 7 marca 2012 r. o godz. 16.00,

– rodziców dzieci 3-5 letnich w dniu 19 marca 2012 r. o godz. 16.00.

Miejsce spotkania – świetlico/stołówka