20 kwietnia 2012 roku w naszej szkole odbył się „Dzień Ziemi”. Uczniowie  klasy IV zaprezentowali inscenizację na temat ochrony przyrody . Podczas apelu odbyły się  liczne konkursy, m.in.: ,,Strój ekologiczny” oraz  plastyczny –,,Zrównoważona energia” w którym brało udział 15 uczniów z klas I –VI. Ponadto zostały rozdane nagrody za konkurs: przyrodniczy: ,,Znam polskie parki narodowe”, ekologiczny: ,,Z przyrodą za pan brat”, profilaktyczny-,,Rymowanka profilaktyczna” oraz ,,Najpiękniejsza pisanka  wielkanocna”. Dodatkowo uczniowie klasy IV i V w ramach obchodów Dnia Ziemi w miarę swoich możliwości uprzątnęli  swoją miejscowość – Sitnik . Zebrane śmieci zostały posegregowane do koszy znajdujących się obok szkoły. Osobą odpowiedzialną za apel była pani mgr Iwona Korwin.