Dyrektor szkoły informuje, że od 18 czerwca 2012  do 30 czerwca 2012 przyjmujemy wnioski  o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna – 2012”. Pomoc finansową mogą otrzymać:

– uczniowie klasy I z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 504 zł. netto

uczniowie klas II – IV z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 351 zł. netto.

Formularz wniosku znajduje się na stronie www.spsitnik.pl w zakładce DOKUMENTY