Już po raz 19 – ty w całej Polsce odbyła się akcja „Sprzątanie Świata 2012”. Hasło tegorocznej akcji to „Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę”, nawiązujące do ludowej wyliczanki, zachęca wszystkich do refleksji nad stosunkiem do otaczającego świata i tego konsekwencjami.

Nasza szkoła aktywnie włączyła się do tego przedsięwzięcia. W piątek 14 września 2012 roku do akcji, która rozpoczęła się o godzinie 11.50 i zakończyła o 12.35 włączyli się uczniowie klas 1-6 oraz dzieci punktu przedszkolnego wraz z nauczycielami. Każda klasa otrzymała teren do sprzątania :

  • oddział przedszkolny –  teren wokół szkoły
  • klasa1 –  Klub Kultury , przystanek autobusowy przed szkołą
  • klasa 2 i 3 – teren wzdłuż Sitnika do zakrętu
  • klasa 4  – Łukowce do kościoła
  • klasa 5 i 6 – teren wokół sklepu, pomnik

Teren zostały uprzątnięty , a śmieci posegregowane w foliowych workach przyniesiono do szkolnych koszy . Zebrano 452 szklanych butelek i 32  puszki aluminiowe. Akcja przebiegała bardzo sprawnie , bez zakłóceń , a uczniowie bardzo chętnie w niej uczestniczyli. Koordynatorem akcji w naszej szkole była p. Iwona Korwin. Wszystkim serdecznie dziękujemy.