Dyrektor  Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy  w Sitniku informuje, że działając zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r., po konsultacjach z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim  oraz Radą Pedagogiczną, podjął decyzję w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od nauki w roku szkolnym 2012/2013.

Zgodnie z decyzją dniami wolnym od nauki w bieżącym roku szkolnym są:

2 listopada 2012 r.(piątek po Święcie Zmarłych)

4 kwietnia 2013 r. termin przeprowadzenia Sprawdzianu szóstoklasisty

2 maja 2013 r. (piątek po Święcie Pracy)

31 maja 2013 r. (piątek po Bożym Ciele)