10 września 2012 r. odbyły się wybory do Rady Rodziców na rok szkolny 2012/2013.

Skład Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca Rady Rodziców         – p. Justyna Paszkiewicz

Z-ca przewodniczącej RR                   – p. Edyta Adamiuk

Sekretarz                                             – p. Sylwia Chwedoruk

Skarbnik                                              – p. Marzena Krasucka

Skład komisji rewizyjnej Rady Rodziców:

Przewodnicząca:        – p. Krystyna Golian

Członkowie:               – p. Agnieszka Adamiuk

                                                 – p. Marlena Tymoszuk – Bujalska