15 października 2012 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości udział wzięli m. in. proboszcz parafii Łukowce ks. Dariusz Mioduszewski, p. Alicja Sidoruk – kierownik Klubu Kultury w Sitniku, p. Edyta Adamiuk – v-ce przewodnicząca Rady Rodziców, pp. Janina Wolska, Krystyna Jasak, Stanisława Biegajło, Jadwiga Sidoruk i Stanisław Szołucha – emerytowani pracownicy szkoły, p.  Anna Waszkiewicz – pracownik biblioteki publicznej, grono pedagogiczne, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i rodzice. Najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów zawodowych i osiągania najwyższych celów Gronu Pedagogicznemu i pracownikom obsługi  złożyli dyrektor szkoły p. Tadeusz Łukasik, p. Edyta Adamiuk z Rady Rodziców oraz pp. Alicja Sidoruk i Anna Waszkiewicz z Klubu Kultury w Sitniku. Nagrodą Dyrektora Szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej zostały wyróżnione p. Anna Borowik – nauczycielka punktu przedszkolnego oraz p. Justyna Sikorska – nauczycielka języka polskiego oraz pracownicy obsługi.  Natomiast p. Zofia Jaroszuk na uroczystości gminnej w Ciciborze Dużym otrzymała Nagrodę Wójta Gminy Biała Podlaska. Uroczystości w naszej szkole towarzyszyła część artystyczna przygotowana przez p. Justynę Sikorską.