8 lutego 2013 r. odbył się uroczysty apel na którym dyrektor Tadeusz Łukasik podsumował wyniki nauczania i zachowania uczniów  za I półrocze  roku szkolnego 2012/13.

W I półroczu do klas I – VI uczęszczało łącznie 66 uczniów, w tym: 35 dziewcząt i 31 chłopców. Średnia frekwencja wyniosła 96%, w tym  10 uczniów uzyskało frekwencję  100%.  W klasach IV – VI średnia ocen wyniosła 4,3. Najwyższą średnią ocen 4,6 uzyskała klasa piąta.  Klasa czwarta i szósta uzyskały średnią ocen – po 4,1.

Odznaką „Wzorowy Uczeń” wyróżniono 26 uczniów z klas 1-3 oraz 8 uczniów z klas 4-6. Najwyższą średnią ocen ze wszystkich przedmiotów: 5,2 uzyskała Ewelina Kalużna z klasy czwartej.

Ponadto dyrektor szkoły wyróżnił dyplomami uznania Olę Waszkiewicz, Adriana Adamiuka, Huberta Laszuka, Łukasza Bogusza oraz Przemysława Sidoruka za godnie reprezentowały szkołę i wyróżniające wyniki w pozaszkolnych konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom i ich nauczycielom oraz życzymy dalszych sukcesów.