Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sitniku informuje, że od  4 marca 2013 r. do 15 kwietnia 2013 r. odbywa się rekrutacja dzieci 3-5 letnich do Punktu Przedszkolnego i dzieci 6-7 letnich do klasy pierwszej na rok szkolny 2013/2014. Wnioski rekrutacyjne są do pobrania w zakładce Dokumenty lub u nauczyciela punktu przedszkolnego.