3 czerwca 2013 r. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sitniku świętowała Dzień Patrona. Uroczystość ta miała na celu uczczenie osoby poety, przybliżenie uczniom i rodzicom jego życiorysu i twórczości. Na początku głos zabrał dyrektor szkoły Tadeusz Łukasik, który powitał obecną na uroczystości przewodniczącą Rady Rodziców p. Justynę Paszkiewicz, uczniów,  rodziców oraz pracowników szkoły oraz przypomniał pokrótce historię wyboru patrona. Życiorys i dorobek twórczy Jana Brzechwy przedstawiła uczennica klasy szóstej Natalia Szołucha. Następnie złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową. Podczas uroczystości podsumowano i wręczono uczniom nagrody za osiągnięcia w konkursach szkolnych: ekologicznym, czytelniczym, języka angielskiego, ortograficznym oraz recytatorskim i plastycznym pod hasłem „ W wesołym świecie Jana Brzechwy”. Pierwsza część uroczystości zakończyła się programem artystycznym „W wesołym świecie Jana Brzechwy” przygotowanym przez p. Zofię Jaroszuk i pozostałych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Na drugą część  obchodów Dnia Patrona Szkoły złożyły się: konkurs karaoke, mecz piłki nożnej, gry i zabawy ruchowe. Na zakończenie tego szczególnego dnia wszystkie dzieci zostały obdarowane słodyczami  przygotowanymi przez firmę „Arspol” p. Wiesława Arseniuka. Dyrektor szkoły oraz grono pedagogiczne składa serdeczne podziękowania Radzie Rodziców i jej przewodniczącej p. Justynie Paszkiewicz za pomoc organizacyjną, zakup książek na nagrody  i przygotowanie pysznych kiełbasek z grilla.