Dyrektor  Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy  w Sitniku informuje, że działając zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r., po konsultacjach z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim  oraz Radą Pedagogiczną, podjął decyzję w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od nauki w roku szkolnym 2013/2014.

23 – 31 grudnia 2013 – zimowa przerwa świąteczna

2 – 3 stycznia 2014

20 stycznia – 2 lutego 2014 – ferie zimowe

1 kwietnia 2014              

17 – 22 kwietnia 2014 – wiosenna przerwa świąteczna

2 maja 2014

20 czerwca 2014