10 września 2013 odbyły się wybory do Rady Rodziców na rok szkolny 2013/2014.

Skład Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Justyna Paszkiewicz

Z-ca przewodniczącej – p. Renata Adamiuk

Sekretarz – p. Edyta Adamiuk

Skarbnik – p. Marzena Krasucka

Skład komisji rewizyjnej Rady Rodziców:

Przewodnicząca – p. Krystyna Golian

członkowie – p. Agnieszka Adamiuk, p. Anna Mazurek – Jaroć