W dniu 14 października 2013 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, święta wszystkich pracowników oświaty. Z tej okazji nauczycielom oraz  pracownikom obsługi dyrektor szkoły Tadeusz Łukasik oraz zastępca przewodniczącej rady rodziców p.Renata Adamiuk podziękowali za trud pięknej pracy, jaki podejmują na co dzień oraz złożyli życzenia zdrowia, szczęści i wszelkiej osobistej satysfakcji. Podczas uroczystości wręczono nagrody i wyróżnienia nauczycielom i pracownikom obsługi.  Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymały nauczycielki p. Iwona Charytoniuk, p. Iwona Korwin, p. Anna Piękowska oraz pracownicy obsługi p. Agnieszka Dudzińska i p. Wojciech Wasilewski. W dniu 11 października na uroczystości w Radzyniu Podlaskim p. Zofia Jaroszuk została odznaczona przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę. Uroczystości w naszej szkole towarzyszyła część artystyczna przygotowana przez p. Alicję Kondraciuk. Wszystkim odznaczonym i nagrodzonym nauczycielom i pracownikom obsługi serdecznie gratulujemy!