27 listopada 2013 rokuKlubie Kultury w Sitniku w ramach akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”odbył się koncert charytatywny zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej. W koncercie pięknie zaprezentowały się prowadzone przez p. Agnieszkę Bieńkowską zespoły taneczne Młodzieżowa Grupa Taneczna „Macierzanka” oraz Dziecięcy Zespół Taneczny „Figiel” z Klubu Kultury w Sitniku, a także zespoły śpiewacze „Sitniczanki”z Sitnika i „Barwinek” ze Styrzyńca. Do akcji zbiórki darów przyłączyli się uczniowie i nauczyciele  naszej szkoły oraz mieszkańcy, którzy kupili bilety wstępu  w postaci czekolady. Fotorelację z występów tanecznych w ramach akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2013” można obejrzeć w  zakładce: sołectwa- w obiektywie.