7 lutego 2014 r. odbył się uroczysty apel na którym dyrektor Tadeusz Łukasik podsumował wyniki nauczania i zachowania uczniów  za I półrocze  roku szkolnego 2013/14.

W I półroczu do klas I – VI uczęszczało łącznie 60 uczniów, w tym: 35 dziewcząt i 25 chłopców. Średnia frekwencja wyniosła 96%, w tym  8 uczniów uzyskało frekwencję  100%.  W klasach IV – VI średnia ocen wyniosła 4,3. Najwyższą średnią ocen 4,8 uzyskała klasa szósta.  Klasa czwarta i piąta uzyskały średnią ocen – odpowiednio 4,3 oraz 4,0.

Odznaką „Wzorowy Uczeń” wyróżniono 26 uczniów z klas 1-3 oraz 7 uczniów z klas 4-6. Najwyższą średnią ocen ze wszystkich przedmiotów: 5,2 uzyskała Martyna Nowicka z klasy szóstej.

Ponadto dyrektor szkoły wyróżnił dyplomami uznania Aleksandrę Waszkiewicz, Oliwię Paszkiewicz, Kamila Adamiuka, Huberta Laszuka, Pawła Kalużnego oraz Przemysława Sidoruka za godnie reprezentowały szkołę i wyróżniające wyniki w pozaszkolnych konkursach artystycznych i sportowych.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom i ich nauczycielom oraz życzymy dalszych sukcesów.