Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sitniku informuje, że od  3 marca 2014 do 31 marca 2014 r. odbywa się rekrutacja dzieci 3-5 letnich do Punktu Przedszkolnego i dzieci 6-7 letnich do klasy pierwszej na rok szkolny 2014/2015.  Dokumenty rekrutacji są dostępne poniżej, lub u nauczyciela punktu przedszkolnego.

Dokumenty rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Sitniku.

Zgłoszenie kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Szkoły Podstawowej w Sitniku w roku szkolnym 2014-2015(dot. kandydatów z rejonu szkoły)

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Sitniku (dot. kandydatów spoza rejonu szkoły)

Wykaz oświadczeń do wniosku (dot. kandydatów spoza rejonu szkoły)

Terminy postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych

Dokumenty rekrutacji do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sitniku.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Deklaracja

Wniosek_przyjęcie dziecka do PP

Oświadczenie_1

Oświadczenie_2

Oświadczenie_3

W roku szkolnym 2014/2015 planowane jest zorganizowanie bezpłatnego dowozu do szkoły także dla uczniów spoza rejonu, których droga do szkoły jest krótsza, niż 3 km.