Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sitniku zaprasza rodziców dzieci pięcio- i sześcioletnich na spotkanie z wizytatorem Kuratorium Oświaty w Lublinie do Szkoły Podstawowej w Sławacinku Starym w dniu 10 marca 2014 r. o godz. 14.00.