30 maja 2014 r. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sitniku świętowała Dzień Patrona. Uroczystość ta miała na celu uczczenie osoby poety, przybliżenie uczniom i rodzicom jego życiorysu i twórczości. Na początku głos zabrał dyrektor szkoły Tadeusz Łukasik, który powitał obecnych na uroczystości gości: proboszcza parafii w Łukowcach ks. Dariusza Mioduszewskiego, przewodniczącą Rady Rodziców p. Justynę Paszkiewicz, uczniów,  rodziców oraz pracowników szkoły oraz przypomniał pokrótce historię wyboru patrona. Życiorys i dorobek twórczy Jana Brzechwy przedstawiła uczennica klasy czwartej Natalia Krasucka. Życzenia wszystkim dzieciom z okazji Dnia Dziecka złożyła p. Justyna Paszkiewicz. Następnie złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową. Podczas uroczystości podsumowano i wręczono uczniom nagrody za osiągnięcia w konkursach szkolnych: ekologicznym, czytelniczym, języka angielskiego, ortograficznym oraz matematycznym. Pierwsza część uroczystości zakończyła się programem artystycznym wg scenariusza przygotowanego przez p. Justynę Sikorską. Na drugą część  obchodów Dnia Patrona Szkoły złożyły się zawody sportowe m.in. w trójboju lekkoatletycznym, siatkówce i piłce nożnej. Dyrektor szkoły oraz grono pedagogiczne składa serdeczne podziękowania Radzie Rodziców i jej przewodniczącej p. Justynie Paszkiewicz za pomoc organizacyjną, zakup książek na nagrody  i przygotowanie pysznych kiełbasek z grilla oraz firmie „Arspol” p. Wiesława Arseniuka za słodycze  i napoje dla dzieci naszej szkoły.