Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015

10 listopada 2014 (poniedziałek)

2, 5 stycznia 2015 (piątek, poniedziałek)

1 kwietnia 2015 (środa) – sprawdzian uczniów klas szóstych (w tym dniu  punkt przedszkolny pracuje  według planu)

5 czerwca 2015 – piątek po Bożym Ciele

W tych dniach dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki, zorganizowana będzie opieka świetlicowa. Należy wcześniej zawiadomić szkołę, że dziecko skorzysta z takiej opieki.