W dniu 14 października 2014 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, święta wszystkich pracowników oświaty. Z tej okazji nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym dyrektor szkoły p.Tadeusz Łukasik oraz przewodnicząca rady rodziców p. Justyna Paszkiewicz podziękowali za trud pięknej pracy, jaki podejmują na co dzień oraz złożyli życzenia zdrowia, szczęści i wszelkiej osobistej satysfakcji. Podczas uroczystości wręczono nagrody i wyróżnienia nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym. Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymały nauczycielki p. Zofia Jaroszuk i p. Alicja Kondraciuk oraz pracownicy niepedagogiczni p. Aneta Karpowicz, p. Helena Liniewicz, p. Agnieszka Dudzińska i p. Wojciech Wasilewski. W dniu 13 października na regionalnej uroczystości w Białej Podlaskiej dyrektor szkoły p.Tadeusz Łukasik został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystości w naszej szkole towarzyszyła część artystyczna przygotowana przez p. Sylwię Kempkę. Wszystkim odznaczonym i nagrodzonym nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym serdecznie gratulujemy!