Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sitniku informuje, że w dniach 22 – 24 grudnia 2014, 29 – 31 grudnia 2014 oraz 2 i 5 stycznia 2015 dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki, zorganizowana będzie opieka świetlicowa. Zajęcia te odbywać się będą w godz. 8.00 – 12.30. W terminie do 17 grudnia 2014 należy zawiadomić szkołę (poprzez wychowawców klas), że dziecko skorzysta z takiej opieki.