24 lutego 2015 r. odbyły się eliminacje szkolne XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, w których uczestniczyło 16 uczniów z klas 4-6. Uczniowie musieli wykazać się znajomością przepisów ochrony przeciwpożarowej, wiedzą na temat techniki pożarniczej, historii i tradycji ruchu strażackiego oraz wiedzą z pierwszej pomocy przedmedycznej. Największą wiedzą na temat ochrony przeciwpożarowej na etapie szkolnym wykazał się Gracjan Dunajko z klasy czwartej. Miejsca od drugiego do czwartego z taką sama ilością punktów zajęli: Martyna Burda z klasy czwartej, Aleksandra Andrusiuk z klasy piątej i Przemysław Sidoruk z klasy szóstej. Natomiast 26 lutego 2015 r. w Szkole Podstawowej w Sworach przeprowadzono etap gminny. W konkursie wzięło udział 31 uczniów z 7 szkół podstawowych gminy Biała Podlaska, w tym czworo uczniów z naszej szkoły: Martyna Burda i Gracjan Dunajko z klasy czwartej, Aleksandra Andrusiuk z klasy piątej i Przemysław Sidoruk z klasy szóstej. W gronie uczniów wyróżnionych znalazła się Martyna Burda, który zajął wysokie szóste miejsce, natomiast siódme miejsce zajęła Aleksandra Andrusiuk. Wszystkim uczestnikom etapu szkolnego i etapu gminnego dziękujemy za udział, a uczniom wyróżnionym gratulujemy wysokich wyników. Gościem honorowym etapu szkolnego OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom” był prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Sitniku p. Bogdan Liniewicz.