19 lutego 2015 r. odbył się uroczysty apel na którym dyrektor Tadeusz Łukasik podsumował wyniki nauczania i zachowania uczniów za I półrocze roku szkolnego 2014/15. Odznaką „Wzorowy Uczeń” wyróżniono 16 uczniów z klas 1-3 oraz 5 uczniów z klas 4-6. Najwyższą średnią ocen ze wszystkich przedmiotów: 5,1 uzyskali Bartosz Golian i Paweł Kalużny z klasy czwartej. Ponadto dyrektor szkoły wyróżnił dyplomami uznania Pawła Kalużnego, Kamila Liniewicza, Macieja Jarocia oraz Przemysława Sidoruka za godnie reprezentowały szkoły w zawodach tenisa stołowego. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom i ich nauczycielom oraz życzymy dalszych sukcesów.