Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sitniku informuje, że od  3 marca 2015 do 31 marca 2015 r. odbywa się rekrutacja dzieci 3-5 letnich do punktu przedszkolnego/oddziału przedszkolnego i dzieci 6-7 letnich do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016.  Dokumenty rekrutacji są dostępne poniżej, lub u nauczyciela punktu przedszkolnego.

Dokumenty rekrutacji do punktu/oddziału przedszkolnego:

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Deklaracja

Wniosek_przyjęcie dziecka do PP

Oświadczenie_1

Oświadczenie_2

Oświadczenie_3

Dokumenty rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Sitniku:

Terminy postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych

Zgłoszenie kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Szkoły Podstawowej w Sitniku w roku szkolnym 2014-2015(dot. kandydatów z rejonu szkoły)

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Sitniku (dot. kandydatów spoza rejonu szkoły)

Wykaz oświadczeń do wniosku (dot. kandydatów spoza rejonu szkoły)