Do tradycji Szkoły Podstawowej w Sitniku należy organizacja i udział społeczności szkolnej w uroczystościach i imprezach związanych z Dniem Patrona. 1 czerwca bieżącego roku Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sitniku świętowała Dzień Patrona po raz czwarty. Uroczystość ta miała na celu uczczenie osoby poety, przybliżenie uczniom i rodzicom jego życiorysu i twórczości. Na początku głos zabrał dyrektor szkoły Tadeusz Łukasik, który powitał obecnych na uroczystości gości wiceprzewodniczącą Rady Gminy p. Agnieszkę Sęczyk, przewodniczącą Rady Rodziców p. Justynę Paszkiewicz, uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły oraz przypomniał pokrótce historię wyboru patrona. Życiorys i dorobek twórczy Jana Brzechwy przedstawił uczeń klasy czwartej Gracjan Dunajko. Następnie złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową. Życzenia z okazji Dnia Patrona oraz Dnia Dziecka i słodki prezent dla wszystkich dzieci złożyła p. Agnieszka Sęczyk i p.Justyna Paszkiewicz. Podczas uroczystości podsumowano i wręczono uczniom nagrody za osiągnięcia w szkolnym konkursie recytatorskim i plastycznym „Barwny Świat Jana Brzechwy oraz ekologicznym ‘Uczymy się ekologii”, czytelniczym, języka angielskiego i ortograficznym „Mistrz Ortografii”. W pierwszej części uroczystości zaprezentowano twórczość poety w montażu słowno – muzycznym „Barwny świat Jana Brzechwy” wg scenariusza przygotowanego przez p. Zofię Jaroszuk i p. Justynę Sikorską. Integralną częścią Dnia Patrona jest Dzień Dziecka. Na zaproszenie dyrektora do naszej szkoły przybyli ze sztangą, gadżetami i chęcią popularyzacji swojej dyscypliny zawodnicy, w tym absolwent naszej szkoły Damian Krasucki i trenerzy sekcji podnoszenia ciężarów KS AZS AWF Biała Podlaska oraz członkowie Klubu Motocyklowego „GROM” Biała Podlaska. Ponadto dzieci brały udział w trójboju lekkoatletycznym i rozegrały mecz piłki nożnej. Rada Rodziców tradycyjnie zadbała o nasze żołądki serwując pyszne kiełbaski z grilla, ciasteczka i napoje. Dyrektor szkoły oraz grono pedagogiczne składa serdeczne podziękowania Radzie Rodziców i jej przewodniczącej p. Justynie Paszkiewicz za pomoc organizacyjną, zakup książek na nagrody i przygotowanie pysznych kiełbasek z grilla oraz p. Agnieszce Sęczyk i firmie „Arspol” p. Wiesława Arseniuka za słodycze i napoje dla dzieci naszej szkoły.