W dniu 28 maja 2015 roku uczniowie klas III- VI brali udział w wyjeździe edukacyjnym do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Bialskich Wodociągów i Kanalizacji ,, WOD-KAN” Sp. z o.o. Uczestnicy wycieczki zapoznali się z funkcjonowaniem Zakładu, nowoczesnymi instalacjami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, rozwiązaniami umożliwiającymi zagospodarowanie energii uzyskanej z biogazu oraz sposobami przetwarzania dostarczonych odpadów zmieszanych, odpadów selektywnie zebranych z podziałem na frakcję suchą, mokrą, szkło i popiół. Następnie uczniowie mieli okazje skorzystać z zajęć ruchowych w Klubie ActiFit. Dziewczynki uczestniczyły w zajęciach Zumby, natomiast chłopcy skorzystali z siłowni. Zajęcia odbywały się pod opieką wykwalifikowanych instruktorów. Poniżej krótka fotorelacja z tego wyjazdu.