Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim ustalił następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016:

5 kwietnia 2016 (wtorek) – sprawdzian uczniów klas szóstych (w tym dniu  punkt przedszkolny pracuje  według planu)

2 maja 2016 – poniedziałek przed 3 Maja

27 maja 2016 – piątek po Bożym Ciele

W tych dniach dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki, zorganizowana będzie opieka świetlicowa. Należy wcześniej zawiadomić szkołę, że dziecko skorzysta z takiej opieki.