W dniu 11 września gościem w naszej szkole był Biskup Kazimierz Gurda. Towarzyszył mu ksiądz dr Marek Szlanta proboszcz parafii Łukowce.
Pobyt księdza Biskupa w naszej szkole odbywał się w ramach wizytacji kanonicznej parafii Łukowce. Jego Ekscelencję przywitał dyrektor szkoły Tadeusz Łukasik. W czasie wizyty ks. Biskup spotkał się z nauczycielami i uczniami, do których wygłosił krótkie przemówienie zakończone błogosławieństwem.