W dniu 14 października 2015 odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystości obecni byli proboszcz parafii Łukowce ks. dr Marek Szlanta, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Biała Podlaska Agnieszka Sęczyk, przewodnicząca Rady Rodziców Justyna Paszkiewicz oraz emerytowani pracownicy szkoły Janina Wolska, Jadwiga Sidoruk i Stanisław Szołucha. W  części oficjalnej dyrektor Tadeusz Łukasik przedstawił  historię święta Komisji Edukacji Narodowej, podziękowali za trud pięknej pracy, jaki podejmują na co dzień oraz złożyli życzenia zdrowia, szczęści i wszelkiej osobistej satysfakcji. Z okazji święta pracowników oświaty serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym złożyli goście uroczystości ks dr Marek Szlanta, Agnieszka Sęczyk i Justyna Paszkiewicz. Podczas uroczystości wręczono nagrody i wyróżnienia nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym. Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymały nauczycielki Zofia Jaroszuk i Sylwia Kempka oraz pracownicy niepedagogiczni Aneta Karpowicz, Helena Liniewicz, Agnieszka Dudzińska i Wojciech Wasilewski. W części artystycznej przygotowanej przez p. Sylwię Kempkę wystąpili uczniowie klasy trzeciej. Poniżej przedstawiamy fotorelacje z tej uroczystości.