W piątek 23 października w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów. W bieżącym roku szkolnym 7 uczniów przysięgało na sztandar szkoły: „… być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką, sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”. Po słowach przysięgi dyrektor szkoły wykonał gest symbolicznym piórem. Życzenia sukcesów w zachowaniu i nauce pierwszoklasistom złożyli dyrektor szkoły Tadeusz Łukasik, przewodnicząca Rady Rodziców p. Justyna Paszkiewicz oraz przewodnicząca rady oddziałowej p. Anna Naumiuk – Stefaniak. Dzieci na pamiątkę otrzymały dyplomy oraz drobne upominki. Ceremonia zakończyła się zasadzeniem na pamiątkę ślubowania drzewka – jodły balsamicznej i słodkim poczęstunkiem w sali lekcyjnej.