11 listopada odbyła się uroczystość z okazji 97 rocznicy odzyskania niepodległości i 100 rocznicy przemarszu Legionów Polskich przez Podlasie.

Po Mszy Świętej za Ojczyznę odprawionej w kościele parafialnym w Łukowcach przez proboszcza ks. dr Marka Szlantę z udziałem pocztów sztandarowych Szkoły Podstawowej w Sitniku i Ochotniczej Straży Pożarnej w Sitniku uczestnicy przeszli pod pomnik  Legionów i Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Po odśpiewaniu hymnu wieńce i wiązanki złożyły władze samorządowe powiatu bialskiego- starosta Tadeusz  Łazowski i radny Czesław Pikacz,  gminy Biała Podlaska – wójt Wiesław Panasiuk, zastępca wójta Adam Olesiejuk, przewodniczący Rady Gminy Dariusz Plażuk  i jego zastępca Agnieszka Sęczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Sitniku Tadeusz Łukasik oraz delegacja zespołu ludowego „Sitniczanie”.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Klubie Kultury na której obecni byli również Stanisław Jakimiuk dyrektor  Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, Bożenna Pawlina- Maksymiuk dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej, proboszcz ks. dr Marek Szlanta, historyk i regionalista Szczepan Kalinowski, radni gminy Biała Podlaska, grono nauczycielskie naszej szkoły, mieszkańcy Sitnika, Łukowców i innych miejscowości.

Po wystąpieniu wójta Wiesława Panasiuka swój program artystyczny pod tytułem „Ziemia Ojców Naszych” przedstawili uczniowie naszej szkoły, natomiast zespół ludowy „Sitniczanie” zaśpiewał pieśni patriotyczne. Występ naszych uczniów został entuzjastycznie przyjęty przez obecnych na uroczystości. Wielu mieszkańców po zakończonej uroczystości gratulowało Annie Piękowskiej i Justynie Sikorskiej znakomicie przygotowanej i wykonanej części artystycznej.

Obchody święta niepodległości zakończyły się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez naszą szkołę, Klub Kultury i Ochotniczą Straż Pożarną dla wszystkich uczestników obecnych na uroczystości.