22 grudnia 2015 r. w naszej szkole odbyły się bożonarodzeniowe Jasełka pod tytułem „Betlejem To My Sami”.  Jasełka odegrane były w scenerii betlejemskiej, którą przygotowały p. Anna Mroczkowska i p. Justyna Sikorska.  Wszyscy uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani, śmiało i odważnie odegrali swoje role. Jasełka w pięknym wykonaniu uczniów naszej szkoły wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój. Życzenia świąteczno-noworoczne całej społeczności szkolnej złożyli obecni na uroczystości goście: proboszcz parafii Łukowce ks. dr Marek Szlanta, przewodnicząca rady rodziców p. Justyna Paszkiewicz, kierownik Klubu Kultury p. Alicja Sidoruk oraz dyrektor szkoły p. Tadeusz Łukasik. Podczas tej uroczystości dyplomami i nagrodami rzeczowymi zostali wyróżnieni uczniowie, którzy brali udział w konkursie plastycznym na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową.