9 lutego 2016 r. odbył się uroczysty apel na którym dyrektor Tadeusz Łukasik podsumował wyniki nauczania i zachowania uczniów za I półrocze roku szkolnego 2015/16. Odznaką „Wzorowy Uczeń” wyróżniono 10 uczniów z klas 1-3 oraz 9 uczniów z klas 4-6. Najwyższą średnią ocen ze wszystkich przedmiotów: 5,2 uzyskał Paweł Kalużny z klasy piątej. Ponadto dyrektor szkoły wyróżnił dyplomami uznania Daniela Adamiuka i Kamila Liniewicza z klasy czwartej, Pawła Kalużnego i Bartłomieja Liniewicza z klasy piątej oraz Natalię Krasucką i Andżelikę Sęczyk z klasy szóstej za godnie reprezentowały szkoły i osiągane wyniki w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. Liczna grupa uczniów otrzymała nagrody książkowe i dyplomy uznania za udział w konkursach plastycznych i tematycznych organizowanych przez naszą szkołę i GOK w Białej Podlaskiej. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom i ich nauczycielom oraz życzymy dalszych sukcesów.