Do tradycji Szkoły Podstawowej w Sitniku należy organizacja i udział społeczności szkolnej w uroczystościach i imprezach związanych z Dniem Patrona. 1 czerwca bieżącego roku Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sitniku świętowała Dzień Patrona po raz piąty. Uroczystość ta miała na celu uczczenie osoby poety, przybliżenie uczniom i rodzicom jego życiorysu i twórczości. Na początku głos zabrał dyrektor szkoły Tadeusz Łukasik, który powitał obecnych na uroczystości gości ks. proboszcza dr Marka Szlantę, przewodniczącą Rady Rodziców p. Justynę Paszkiewicz, studentki z Portugalii, uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły oraz przypomniał pokrótce historię wyboru patrona. Życiorys i dorobek twórczy Jana Brzechwy przedstawił uczeń klasy piątej Gracjan Dunajko. Następnie złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową. Podczas uroczystości podsumowano i wręczono uczniom nagrody za osiągnięcia w szkolnym konkursie recytatorskim „Wiersze Jana Brzechwy” i plastycznym „Barwny Świat Jana Brzechwy oraz ekologicznym ‘Uczymy się ekologii”, przyrodniczym, czytelniczym, języka angielskiego i ortograficznym „Mistrz Ortografii”. Ponadto dyrektor szkoły Tadeusz Łukasik wręczył puchar oraz dyplom Andżelice Sęczyk za pierwsze miejsce indywidualnie w 4-boju lekkoatletycznym, dyplom Natalii Krasuckiej za trzecie miejsce i puchar drużynie dziewcząt za trzecie miejsce w mistrzostwach gminy w czwórboju lekkoatletycznym. W pierwszej części uroczystości zaprezentowano twórczość poety w montażu słowno-muzycznym „Jan Brzechwa-nasz Patron” wg scenariusza przygotowanego przez p. Zofię Jaroszuk i p. Sylwię Kempkę. Życzenia z okazji Dnia Patrona oraz Dnia Dziecka złożyła p. Justyna Paszkiewicz i ks. proboszcz Marek Szlanta. Integralną częścią Dnia Patrona jest Dzień Dziecka. Na zaproszenie rady rodziców do naszej szkoły przybyli animatorzy, którzy przygotowali mnóstwo atrakcji dla dzieci. Ponadto rozegrano mecz piłki nożnej pomiędzy uczniami zamieszkałymi w Sitniku, a uczniami zamieszkałymi w Łukowcach i Worgulach zakończony wynikiem 11:1 dla tych pierwszych. Rada Rodziców tradycyjnie zadbała o nasze żołądki serwując pyszne kiełbaski z grilla, ciasteczka i napoje. Dyrektor szkoły oraz grono pedagogiczne składa serdeczne podziękowania Radzie Rodziców i jej przewodniczącej p. Justynie Paszkiewicz za pomoc organizacyjną, zakup książek na nagrody i przygotowanie pysznych kiełbasek z grilla oraz firmie „Arspol” p. Wiesława Arseniuka za słodycze i napoje dla dzieci naszej szkoły.