10 czerwca 2016 w naszej szkole odbył się „Dzień z matematyką”. Głównym celem tej organizowanej od kilku lat przez p. Wiolettę Wasilewską imprezy jest zainteresowanie uczniów matematyką. Odbyły się klasowe konkursy „Mistrz Matematyki” oraz konkurs plastyczny na plakat o tematyce matematycznej. Tegoroczni mistrzowie matematyki w poszczególnych klasach to: w klasie pierwszej – Wiktoria Kordyl, w klasie drugiej – Dawid Tyburski, w klasie trzeciej – Adam Laszuk, w klasie czwartej Mateusz Laszuk, w klasie piątej – Paweł Kalużny oraz w klasie szóstej – Aleksandra Andrusiuk. W konkursie na plakat matematyczny pierwsze miejsce zajęła klasa szósta. Poniżej krótka fotorelacja z tego wydarzenia.